آموزش حسابداری

  • قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1398 می باشد. این قانون با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای اسلامی، ارائه و در تاریخ 1398/07/21، تصویب گردید بعد از گذشت حدود 4 سال از تصویب این قانون دولت از تاریخ1402/01/01 تمامی ارگانهای دولتی و سازمانهای بورسی و […]