اخبار و مقالات

الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از چه تاریخی است؟

نامه مرکز تنظیم مقرارت مبنی بر الزام شرکت‌های فعال بورس و فرابورس به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ١ /٨ ...

15 / 08 / 1401 ادامه مطلب

افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد

با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۱ کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ...

15 / 08 / 1401 ادامه مطلب

مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۰

آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۰ به منظور برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰، پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ ...

15 / 08 / 1401 ادامه مطلب